Projektek

Innomarket

Az innomarket.hu internetes weboldal célja egy olyan innovációs virtuális piac létrehozása, amely közvetlen kapcsolatot alakít ki a Közép-Dunántúli Régióban az innováció keresleti és kínálati oldala között. A rendszer olyan valós igényeken alapuló szolgáltatásokat kíván nyújtani az innovációban érdekelt regionális szereplők számára, amely ösztönzi őket az együttműködésre, és elérhető közelségbe hozza – akár a mikro- és kisvállalkozások számára is – az innovatív megoldásokat.

Egy vállalkozás sikerességét meghatározó két legfontosabb tényező a marketing és az innováció. A marketing kifejezi a vállalkozás fogyasztó-orientáltságát, az innováció pedig idődimenziót ad hozzá, dinamikus környezetbe helyezi a vállalkozást. Az InnoMarket által egyszerűbben és gyorsabban találnak egymásra az innováció keresleti és kínálati oldalán helyet foglalók, vagyis a ma még lappangó innovációs potenciálok aktivizálódhatnak. Az Innomarket portál már az általa nyújtott szolgáltatások bemutatásával is rávezeti a felhasználókat ezekre a lehetőségekre. Az innováció keresleti és kínálati oldalának egymásra találásával, már a térbeli közelség okán is, fokozódhat a tudásáramlás, megsokszorozódhatnak a régióban az innovatív megoldások, kiteljesítve a régió innovációs jellegét.

Az Innomarket portál létrehozásában és üzemeltetésében együttműködő partnereink:

Innovációs klaszter

SINUS KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS KLASZTER

Az Innopark Kht. vezetésével benyújtott SINUS Környezettechnológiai Innovációs Klaszter pályázat 22.206.704 Ft támogatást nyert a Közép-Dunántúli Operatív Programon, 9 pályamunkával együtt. A klasztert 11 vállalkozás konzorciuma alapította, mely célként elsősorban a környezetvédelem, környezettechnológia területen vállal megoldható szakmai feladatokat, a kutatás, kivitelezés, gyártás, valamint a szemléletalakítás területén. A konzorcium elsősorban a Közép-Dunántúli Régióban fejti ki tevékenységét. A klaszter további feladata a szükséges infrastrukturális, műszaki, informatikai és kommunikációs fejlesztések feltételeinek megteremtése, közös érdekérvényesítő tevékenység végzése, a klasztertagok számára piacteremtés, piacbővítés, közös klaszter image kialakítása, megfelelő piaci igény esetén a klaszter tevékenységének kiterjesztése a Közép-Dunántúli Régión kívülre is. A pályázattal 14 hónapot kapott a klaszter olyan projektek kidolgozására, amelyek piaci körülmények között is megvalósítható, kivitelezhető és pályázható projekteket jelent.

www.sinusklaszter.hu

A tagok között van kutató, fejlesztő, gyártó, kivitelező, szolgáltató, oktató, hulladékkezelő, cég is, többségében kis-és középvállalkozás. A klaszter széles körű tevékenységet folytató tagokból áll, melyek nem konkurenciái egymásnak, hanem együttműködve kiegészítik egymás tevékenységét.

A klaszter céljai között szerepel továbbá az olyan vállalkozások segítése, támogatása, melyek elsősorban a környezettechnológia és innováció területén keresik a fejlődés, továbblépés lehetőségét. Számukra pályázati és forrásszerző tanácsadás mellett elgondolásuk, ötletük megvalósítható termékké fejlesztése, prototípus gyártása és piacra vitele területén kínálunk segítséget. Bízunk abban, hogy modern típusú együttműködésünk segíteni fogja elsősorban a dunaújvárosi, valamint a térség vállalkozásainak a fejlődését.

Vállalkozói csarnok

Az Innopark Kft. célja, egységes innovációs centrumként Dunaújváros és térsége gazdasági fejlődésének előmozdítása. Ezen célok megvalósítása érdekében az Innopark Kft. a Dunaújvárosi Ipari Parkban saját kezelésében levő, önkormányzati tulajdonú területen egy 9.000 m²-es telken több, mint 3000 m² nagyságú, könnyűszerkezetes vállalkozói csarnok kialakítását tervezi.

Az épület tervezett fesztávolsága 36 méter, középen megtámasztva, belmagassága 6 méter lesz. A csarnok 18 x 12 m-es (216 m2-es) raszterekből áll majd, a bérlemények – a mobil térelválasztó szerkezet révén – ezek tetszőleges többszörösei lesznek. A beruházás 14 raszternyi (3024 m2 nagyságú) alapterülettel számol. A közmű-csatlakozási lehetőségek az épületen belül kiépítésre kerülnek, a végleges felszereltség a bérlő igényeihez igazodik majd. A csarnok nem daruzottan készül, viszont az anyagmozgatás targoncákkal megoldható lesz. A csarnok épületében lehetőség nyílik majd irodák kialakítására is, amíg azonban ez nem történik meg, illetve nem készül el maga az épület, az Inkubátorház is a potenciális bérlők rendelkezésére áll.

Amennyiben érdekelnék Önt, mint leendő befektetőt a Vállalkozói Csarnok lehetőségei, kérjük töltsön ki egy szándéknyilatkozatot, mellyel a mi munkánkat is segítené, és az Ön elképzeléseit is kifejezésre juttathatná!

Szövegméret
Kontraszt