Együttműködés: közös platformon

Közép-Duna Térségi Gazdaságfejlesztési Platform néven új szerveződés jön létre pénteken: a Városháza közgyűlési termében a város legnagyobb foglalkoztatói írják alá az együttműködésről szóló megállapodást. Összehangolások a DO-n. Közép-Duna Térségi Gazdaságfejlesztési Platform néven új, a térség gazdaságfejlesztése terén közös érdekeket képviselő koordinációs szervezet jön létre városunkban december 10-én, pénteken, tájékoztatta a DO-t Cserna Gábor polgármester és Králik Gyula, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Összehangolt stratégiák
Az együttműködő felek – Dunaújváros önkormányzata, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara, a Dunaújvárosi Főiskola, az ISD Dunaferr Zrt., a Hankook Tire Magyarország Kft., a Hamburger Hungária Kft. és a Ferrobeton Zrt. – a tervek szerint stratégiai szintű megállapodást kötnek a délelőtt tíz órakor a Városháza közgyűlési termében ünnepélyes keretek között aláírandó kontraktussal. A honlapunkhoz eljuttatott tájékoztató szerint a közös cél a térség gazdaságfejlesztési koncepciójának kialakítása, valamint az érintett szervezetek fejlesztési stratégiáinak összehangolása. A platform jogi személyiség nélküli szervezetként működik majd, mégpedig a DKIK gesztorságával. A koncepció természetesen a város gazdaságföldrajzi jellemzőire alapoz, mondván, az ország mértani középpontjában, több páneurópai közlekedési folyosó által érintve már évekkel ezelőtt kialakult egy olyan gazdasági centrum, amely egyrészt a Százhalombatta és Paks nevével fémjelzett észak-déli energetikai, másfelől a Székesfehérvár és Kecskemét (mint két jelentős gazdasági fejlődést mutató hazai megyeszékhely) között húzódó logisztikai tengely metszésében helyezkedik el. Az itt tevékenykedő ipar, szolgáltatások nagyságrendje, színvonala, piacpolitikája messze túlmutat a térség földrajzi kiterjedésén. A fentiek igazolásaként itt épült meg az a Duna-híd, amely valós szerepet játszhat a Budapest-centrikus hazai közlekedési rendszer oldásában. A Duna (mint páneurópai folyosó) közelsége még többnyire kihasználatlan lehetőségeket biztosít a térség számára (bár az ISD Dunaferr kikötője ma is a legnagyobb hazai teherforgalmi kikötő).

Új szintek, új színterek
A platform-alakítás kapcsán kiadott összegzésből kiderül: hazánk gazdasági fejlettségének jelenlegi szintje és várható trendjei – különösen a jövő januárban hatályba lépő Új Széchenyi Terv célkitűzései – egyaránt igénylik a reálszféra, az önkormányzatok és a társadalmi szervezetek közötti együttműködések erősítését: egyre inkább előtérbe kerül az intenzív minőségi fejlesztés iránti igény, a fejlesztési stratégiák, a koncepciók, a programok és a rendelkezésre álló források összehangolásának szükségessége. A város központi szerepével kialakult mezőföldi térség fejlesztésének főbb irányait a Budapesttel való kapcsolat, a magas urbanizációs szint, a viszonylag jó megközelíthetőség, a népesség magasabb iskolázottsága és termelési tapasztalata, számottevő (a magyarországi átlagból jelentősen kiemelkedő) külföldi befektetések, valamint a térségi vállalkozási hajlandóság, s egyben a helyi piacok nagyobb fogadóképessége határozza meg.

Ny. Öcaline
Forrás: http://www.dunaujvaros.com

Szövegméret
Kontraszt