Innovációs klaszter

SINUS KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS KLASZTER

Az Innopark Kht. vezetésével benyújtott SINUS Környezettechnológiai Innovációs Klaszter pályázat 22.206.704 Ft támogatást nyert a Közép-Dunántúli Operatív Programon, 9 pályamunkával együtt. A klasztert 11 vállalkozás konzorciuma alapította, mely célként elsősorban a környezetvédelem, környezettechnológia területen vállal megoldható szakmai feladatokat, a kutatás, kivitelezés, gyártás, valamint a szemléletalakítás területén. A konzorcium elsősorban a Közép-Dunántúli Régióban fejti ki tevékenységét. A klaszter további feladata a szükséges infrastrukturális, műszaki, informatikai és kommunikációs fejlesztések feltételeinek megteremtése, közös érdekérvényesítő tevékenység végzése, a klasztertagok számára piacteremtés, piacbővítés, közös klaszter image kialakítása, megfelelő piaci igény esetén a klaszter tevékenységének kiterjesztése a Közép-Dunántúli Régión kívülre is. A pályázattal 14 hónapot kapott a klaszter olyan projektek kidolgozására, amelyek piaci körülmények között is megvalósítható, kivitelezhető és pályázható projekteket jelent.

www.sinusklaszter.hu

A tagok között van kutató, fejlesztő, gyártó, kivitelező, szolgáltató, oktató, hulladékkezelő, cég is, többségében kis-és középvállalkozás. A klaszter széles körű tevékenységet folytató tagokból áll, melyek nem konkurenciái egymásnak, hanem együttműködve kiegészítik egymás tevékenységét.

A klaszter céljai között szerepel továbbá az olyan vállalkozások segítése, támogatása, melyek elsősorban a környezettechnológia és innováció területén keresik a fejlődés, továbblépés lehetőségét. Számukra pályázati és forrásszerző tanácsadás mellett elgondolásuk, ötletük megvalósítható termékké fejlesztése, prototípus gyártása és piacra vitele területén kínálunk segítséget. Bízunk abban, hogy modern típusú együttműködésünk segíteni fogja elsősorban a dunaújvárosi, valamint a térség vállalkozásainak a fejlődését.

Szövegméret
Kontraszt